Butlleta d'Afiliació al Front d'Alliberament Gai de Catalunya

Carrer, Nº, Codi Postal, Població
Entitat - Oficina - Dígit Control - Número Compte = 20 Dígits